Kontroller om der er benzin og hydraulikolie på motorbøren inden start. Påfyld hvis nødvendigt.

Der er to måder at starte motorbøren på, en automatisk og en manuel.

 

Automatisk start af motorbør

1. Indstil gashåndtaget til ca. 1/3 og choker på max.Motorbør startindstilling

 2. Drej startnøglen to takker fra off til start.

3. Slip nøglen, når motoren starter.

Manuel start af motorbør

Hvis der mangler strøm på batteriet, anvendes håndtaget til rekylstart.

1. Indstil gashåndtaget til ca. 1/3 og choker på max.
Motorbør startindstilling

2. Træk i håndtaget, evt. gentagne gange, til motoren starter.Motorbør rekylstart